Foreldrar - Hvert get ég leitað?
Grunnskóli

Umsjónarkennari er tengiliður heimilis og skóla og tengiliður nemenda sem og trúnaðarmaður nemenda.
Mikilvægt er að upplýsa umsjónarkennara teljir þú barnið þitt vera í samskiptavanda eða lagt í einelti.

Deildarstjóri hefur yfirumsjón með starfinu á tilteknu aldursbili. Deildarstjóri er næsti yfirmaður umsjónarkennara og vinnur oft náið með þeim í málum er varða líðan nemenda, aga og félagslega stöðu þeirra. Teljir þú þig ekki fá viðunandi aðstoð frá umsjónarkennara er hægt að leita til deildarstjóra.

Skólastjóri ber ábyrgð á öllu skólastarfi og skal veita skólanum faglega forystu. Skólastjórinn skapar menningu skólans og ber ábyrgð á því að skólinn starfi í samræmi við lög og reglugerðir.

Aðstoðarskólastjóri er staðgengill skólastjóra og tekur þátt í að móta faglega forystu og menningu skólans. Hann vinnur oft náið með öðrum stjórnendum að skipulagningu skólastarfs. Teljir þú þig ekki fá viðunandi aðstoð frá umsjónarkennara er hægt að leita til skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra.

Námsráðgjafi er trúnaðarmaður nemenda og hann er bundinn þagnarskyldu varðandi allar upplýsingar sem hann fær um málefni nemenda, nema tilkynningaskylda samkvæmt barnaverndarlögum segi til um annað. Námsráðgjafi getur verið mikilvægur hlekkur í vinnu í samskiptavanda þar sem hlutverk hans er meðal annars að standa vörð um velferð nemenda og veita ráðgjöf og stuðning.

Fræðsluskrifstofa stýrir skólastarfinu í sveitarfélaginu og er fræðslustjóri eða annar starfsmaður þar næsti yfirmaður skólastjóra. Heiti deildar/sviðs er misjafnt (menntasvið, skóla- og frístundasvið, menningarsvið, fræðslunefnd o.fl.) en það ætti að vera aðgengilegt á heimasíðu.

Teljir þú þig ekki fá viðunandi aðstoð frá skólastjóra og/eða aðstoðarskólastjóra er hægt að leita til fræðsluskrifstofu.

Nemendaverndarráð hefur það hlutverk að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra nemenda og forvarnarstarfs. Það er misjafnt eftir stærð skóla hverjir sitja í ráðinu, t.d. skólahjúkrunarfræðingur, náms- og starfsráðgjafi, umsjónaraðili nemenda með sérþarfir, sérfræðingur frá sveitarfélaginu auk skólastjórans.

Teljir þú barnið þitt þurfa á sérstakri aðstoð að halda, t.d. vegna félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika getur þú óskað eftir að mál barnsins verði tekið upp á fundi nemendaverndarráðs í gegnum skólastjóra.

Teljir þú þig ekki fá viðunandi lausn við samskiptavanda barns þíns í skólanum eða sveitarfélaginu er hægt að vísa málinu til fagráðs eineltismála í grunn- og framhaldsskólum.

Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélagsins um skólahald. Það fjallar um starfsáætlun skólans, stundatöflur og skólanámskrá skólans sem og aðrar áætlanir. Skólaráð skal fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.