Fyrsta aðstoð fyrir foreldra

Ef þú telur að barnið þitt verði fyrir einelti (sjá birtingarmyndir eineltis) þá eru hér leiðbeiningar um hvað þú getur gert:
  1. Talaðu við barnið, taktu það alvarlega og hlustaðu vel.
  2. Sannfærðu barnið þitt um það að verða fyrir einelti er aldrei því að kenna.
  3. Haltu skrá yfir öll atvik sem barnið segir þér frá. Skrifaðu niður nöfn barnanna sem eiga í hlut, hvenær atvikin áttu sér stað og hvað gerðist.
  4. Hafðu samband við skólastjórnanda og/eða umsjónarkennara.
  5. Tilkynntu málið formlega til skólans á þar til gerðu eyðublaði. (Á heimasíðu margra skóla eru eyðublöð sem ætluð eru til þess að tilkynna einelti). Oftast er ferlið þannig að tilkynningu er komið til stjórnanda og viðkomandi umsjónarkennara og könnunarþrep viðbragðsáætlunar er virkjuð.
  6. Farðu fram á að þú sért upplýstur um framvindu málsins (aðgerðaáætlanir skóla tilgreina þennan þátt oftast, en gott er að minna á það).
  7. Ef þú ert ekki viss hvort um einelti sé að ræða skaltu samt biðja um aðstoð. Ekki er nauðsynlegt að skilgreina vandann sem einelti og mikilvægt er að grípa inn í slæm samskipti, hvaða nafni sem við kjósum að kalla þau. Slæm samskipti geta stundum þróast yfir í einelti.
  8. Skólinn kannar málið og vinnur málið samkvæmt aðgerðaáætlun skólans. Öllum grunnskólum ber að hafa aðgerðaáætlun gegn einelti með virkri viðbragðsáætlun, (7. gr. rg. 1040/2011). Hér til fróðleiks má sjá dæmi um verkferla eineltisáætlunar en mikilvægt er að hafa í huga að engin tvö mál eru eins og því þarf alltaf að meta hvert mál fyrir sig og hvernig það er unnið.
  9. Teljir þú þig ekki fá viðunandi lausn málsins í skólanum er hægt að leita til viðkomandi skólaskrifstofu til þess að fá aðstoð við úrlausn málsins. Hafa ber í huga að skólinn er ef til vill einnig búinn að hafa samband við skólaskrifstofu (og ætti að vera búinn að því ef málið er erfitt úrlausnar).
  10. Teljir þú þig ekki fá viðunandi lausn málsins í skólanum eða sveitarfélaginu er hægt að vísa málinu til fagráðs eineltismála og/eða fá ráðgjöf í málinu á hvaða stigi sem það er. Þú getur líka haft samband og fengið ráðleggingar með því að senda skilaboð á þessari síðu hér eða á netfangið [email protected] og það verður hringt þig við fyrsta tækifæri.
Nánari upplýsingar má finna hér: https://mms.is/eineltismal

Er barnið þitt að lenda í áreiti á netinu? Hér er að finna góð ráð um hvað sé hægt að gera:

https://www.112.is/ofbeldi/samskipti-a-netinu-born-og-ungmenni

https://www.saft.is/

Önnur úrræði:

Fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum er úrræði á vegum mennta- og barnamálaráðuneytis til að aðstoða í eineltismálum í grunnskólum og framhaldsskólum. Ef skólanum og skólaskrifstofu tekst ekki að leysa vandann er hægt að biðja um aðstoð hjá fagráðinu. Þú getur líka haft samband og fengið ráðleggingar með því að senda skilaboð á þessari síðu hér eða á netfangið [email protected] og það verður hringt í þig við fyrsta tækifæri.

Hjálparsími og netspjall Rauða krossins er opið allan sólarhringinn og þar er hægt að tala við fólk sem er þjálfað í að ræða við þá sem líður illa. Ekki þarf að gefa upp nafn og fullur trúnaður ríkir (nema tilkynningaskylda samkvæmt barnaverndarlögum gildi). 

112 aðstoðar í neyð.

Umboðsmaður barna vinnur að bættum hag barna. Eitt af hlutverkum embættisins er að leiðbeina um hvað lög og reglur í landinu segja um einelti.

Það er aldrei auðvelt fyrir foreldri að horfa upp á að barnið þitt lendir í erfiðum aðstæðum. Í sumum  tilvikum getur sú reynsla t.d. vakið upp minningar frá þinni reynslu. Ef þú kýst þá getur þú gert ýmislegt sjálfstætt án íhlutunar skóla. Sjálfstæðir meðferðaraðilar/ráðgjafar geta veitt ráðgjöf og aðstoð varðandi líðan og samskiptavanda, t.d. sálfræðingar, fjölskyldufræðingar, félagsráðgjafar og fl.